Chậm tiến độ, dự án của Tập đoàn Kinh tế Hạ Long bị huỷ bỏ

16-11-2020, 10:47 | Chính sách |

- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 1822 ngày 10/6/2009.


Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân huỷ bỏ là do dự án nói trên của Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long thực hiện triển khai chậm tiến độ, không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long giai đoạn 2016 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2609 ngày 28/6/2009.

Theo đó, huỷ bỏ các Quyết định số 1822 ngày 10/6/2009 kèm theo Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, cũng như các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long đối với Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long kể từ ngày ban hành Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Được biết, dự án đã chậm tiến độ 7 năm 10 tháng theo quy định tại Mục 13, Điều 1 QĐ phê duyệt dự án; thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Quyết định số 2268 ngày 7/7/2020 chấm dứt hoạt động đầu tư đối với dự án này.

Tin liên quan

[Xem thêm]