Quyết định 65/QĐ-BXD về suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020

22-01-2021, 03:43 | Chính sách |


Quyết định 65/QĐ-BXD về suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở năm 2020 (Ảnh minh họa)


Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là mức chi cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.


Theo đó, suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở năm 2020 (Bảng 1) như sau:Quyết định 65/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

[Xem thêm]