"Ách tắc" quy hoạch chi tiết 1/500 vì Sở "không dám" nhận hồ sơ

22-07-2019, 11:10 | Chính sách |

Tất cả các đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở thương mại đều bị "ách tắc", do Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM "không dám" nhận hồ sơ của "nhà đầu tư".Đó là nhận định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) khi nói về thực trạng chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết và lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quỹ đất bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, xen cài đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TPHCM hiện nay.
"Ách tắc" quy hoạch chi tiết 1/500 vì Sở "không dám" nhận hồ sơ
Doanh nghiệp bất động sản đang đứng trước nhiều khó khăn vì cũng có quá nhiều "ách tắc".Theo ông Châu, hiện có sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của các khái niệm pháp luật, các thủ tục hành chính đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.Doanh nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn vì cũng có quá nhiều "ách tắc". Nội cộm nhất chính là "ách tắc" về thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở thương mại đã có "Quyết định chủ trương đầu tư".Một thực tế đáng buồn hiện nay chính là tất cả các đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở thương mại đều bị "ách tắc"."Nguyên nhân là do Sở Quy hoạch Kiến trúc "không dám" nhận hồ sơ của "nhà đầu tư" mặc dù đã có "Quyết định chủ trương đầu tư" của UBND TP do "trái" với Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị quy định "chủ đầu tư" mới là người đề xuất đồ án quy hoạch chi tiết", ông Châu nói.
Theo ông Châu, hiện có sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của các khái niệm pháp luật, các thủ tục hành chính đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.Hậu quả của việc chồng chéo các quy định pháp luật đã làm cho khoảng 130 dự án có quỹ đất hỗn hợp trên địa bàn thành phố đã được UBND TPHCM ban hành "Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư" theo đề nghị của Sở Xây dựng nhưng đang "bị" coi là vẫn chưa đảm bảo đúng các thủ tục hành chính, gây khó khăn rất lớn cho các chủ đầu tư dự án.Ông Châu cho rằng, Luật Đầu tư chỉ quy định thủ tục ban hành "Quyết định chủ trương đầu tư" đối với "dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất", chứ không có quy định thêm thủ tục nào khác về "chấp thuận đầu tư", hoặc "văn bản chấp thuận đầu tư", như cách hiểu của một số cán bộ công chức hiện nay."Tôi cho rằng đang có cách hiểu chưa đúng cụm từ "chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư" tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Tôi đề nghị thống nhất cách hiểu cụm từ "chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư" đồng nhất với thủ tục ban hành "Quyết định chủ trương đầu tư" theo quy định của Luật Đầu tư. Do vậy, không có các loại văn bản hành chính nào khác như "Văn bản chấp thuận đầu tư" hoặc văn bản "chấp thuận đầu tư" như cách hiểu của một số cán bộ công chức", ông Châu nói."Tôi nghĩ Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét giải quyết khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của các khái niệm pháp luật; các quy phạm pháp luật; các quy trình, thủ tục hành chính đã được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật, để đảm bảo tính hệ thống, sự liên thông và giải quyết ách tắc của thị trường bất động sản hiện nay", ông Châu kiến nghị.DiaOcOnline.vn – Theo Dân trí

Tin liên quan

[Xem thêm]