Thông tin tổng quan về quy mô và tình trạng bàn giao căn hộ chung cư Quận Tân Bình

17-03-2021, 07:42 | Dự án |

Căn hộ chung cư Tân Bình: La Cosmo

 • Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 500 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Republic Plaza

 • Địa chỉ: Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 266 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018.
Thông tin tổng quan về quy mô và tình trạng bàn giao căn hộ chung cư Quận Tân Bình

Thực tế căn hộ Republic Plaza

Căn hộ chung cư Tân Bình: 245 Hoàng Văn Thụ

 • Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình, TP,HCM.
 • Quy mô: Chưa xác định.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2017.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Sky Center

 • Địa chỉ: Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 495 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018.

Thực tế dự án Sky Center

Căn hộ chung cư Tân Bình: Botanica Premier

 • Địa chỉ: Hồng Hà, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 909 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018.

Căn hộ chung cư Tân Bình: The Botanica

 • Địa chỉ: Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 599 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2017.

Thực tế dự án The Botanica

Căn hộ chung cư Tân Bình: Park Legend

 • Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 184 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Bảy Hiền Tower

 • Địa chỉ: Phạm Phú Thứ, phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 186 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Newberry Residence

 • Địa chỉ: Phạm Phú Thứ, phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 968 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Phối cảnh dự án Newberry Residence

Căn hộ chung cư Tân Bình: The Harmona

 • Địa chỉ: Trương Công Định, phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 569 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Palacio Garden

 • Địa chỉ: Âu Cơ, phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 1345 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Phúc Yên 1

 • Địa chỉ: Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 332 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Thực tế căn hộ Phúc Yên 1

Căn hộ chung cư Tân Bình: Phúc Yên 2

 • Địa chỉ: Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 200 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Phúc Yên 3

 • Địa chỉ: Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 232 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Ruby Garden

 • Địa chỉ: Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Quy mô: 311 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Thực tế căn hộ Ruby Garden

Căn hộ chung cư Tân Bình: Golf View Palace

 • Địa chỉ: Tân Sơn, phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 470 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Bee Home

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận, phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 318 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Mặt trước chung cư Bee Home tại Tân Bình.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Carillon 1

 • Địa chỉ: Trần Văn Danh, phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 440 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Carillon 3

 • Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 440 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2017.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Cộng Hòa Garden

 • Địa chỉ: Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 516 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018.

Thực tế dự án Cộng Hòa Garden

Căn hộ chung cư Tân Bình: Chung cư K300

 • Địa chỉ: Phường 12,Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: Chưa xác định.
 • Tình trạng bàn giao: Trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Cộng Hòa Plaza

 • Địa chỉ: Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 188 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ mẫu chung cư Cộng Hòa Plaza Tân Bình.

Căn hộ chung cư Tân Bình: The Useful Apartment

 • Địa chỉ: Lạc Long Quân, phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 490 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Bàu Cát II

 • Địa chỉ: Hồng Lạc, phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 1553 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Thực tế căn hộ Bàu Cát II.

Căn hộ chung cư Tân Bình: Central Plaza

 • Địa chỉ: Phạm Văn Hai, phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Quy mô: 126 căn.
 • Tình trạng bàn giao:  Đã bàn giao trước năm 2015.

Tin liên quan

[Xem thêm]