Phú Quốc: Bản án đã có hiệu lực hơn 2 năm nhưng UBND huyện vẫn chưa thực hiện

Today, 14:13 | Góc pháp luật |

Người dân khởi kiện UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) về việc xác định nguồn gốc đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Mặc dù bản án đã có hiệu lực được hơn 2 năm nhưng UBND huyện Phú Quốc vẫn chưa thực hiện.

Phải bồi thường cho người dân

Theo tài liệu của Dân Việt, ngày 18/1/2011, UBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND thu hồi diện tích 23.163,2 m2 đất của gia đình bà Lưu Thị Lúa để thực hiện Dự án xây dựng khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty Cổ phần Chín Chín Nủi đầu tư.

Theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND huyện Phú Quốc, gia đình bà Lúa chỉ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư diện tích 10.576,2 m2; diện tích 12.587 m2 đất còn lại không được bồi thường vì chính quyền cho rằng đấy là đất chưa sử dụng.

Gia đình bà Lúa có đơn khiếu nại, yêu cầu được bồi thường quyền sử dụng đất diện tích 12.587 m2 nhưng không thành và đã làm đơn khởi kiện. Người khởi kiện là bà Lưu Thị Lúa (Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); Người bị kiện là Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và UBND huyện Phú Quốc.

Bản án của TAND tỉnh Kiên Giang đã có hiệu lực hơn 2 năm nhưng đến nay UBND huyện Phú Quốc vẫn chưa thực hiện 

Ngày 29/8/2017, TAND tỉnh Kiên Giang ra bản án số 47/2017/HC-ST vụ "Khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định cưỡng chế thu hồi đất" xảy ra tại huyện Phú Quốc. HĐXX cho biết, diện tích 12.578 m2, tại Quyết định 861/QĐ-UBND của huyện Phú Quốc xác định là đất rừng đặc dụng, sau đó ban hành Quyết định 2237 điều chỉnh Quyết định 861 và xác định diện tích 12.578 m2 là đất chưa sử dụng. 

Tuy nhiên, người bị kiện không cung cấp chứng cứ, tài liệu thể hiện phần đất 12.587 m2 có thuộc loại đất chưa sử dụng theo quy định của luật đất đai hay không. 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có công văn số 40/21/6/2017 yêu cầu bị kiện UBND huyện Phú Quốc đưa ra căn cứ để xác định 12.578 m2 là đất chưa sử dụng. 

Toà án đã có Thông báo số 35 ngày 30/6/2017 đề nghị UBND huyện Phú Quốc thực hiện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhưng UBND huyện Phú Quốc không thực hiện theo yêu cầu. 

Do vậy, TAND tỉnh Kiên Giang khẳng định: căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì nội dung Quyết định 2237 của UBND huyện Phú Quốc xác định phần đất 12.578 m2 thuộc loại đất chưa sử dụng là không có cơ sở. 

Mặt  khác, TAND tỉnh Kiên Giang cũng tiến hành lấy lời khai những người sống cố cựu tại địa phương (gồm ông Nguyễn Văn Lưu, ông Hứa Tôn An, ông Nguyễn Văn Chuộng là Trưởng ấp và nguyên Trưởng ấp Đường Bào xã Dương Tơ huyện Phú Quốc), kết quả thể hiện: "Phần đất 12.587 m2 của bà Lúa sử dụng do ông Khuôi (là cha chồng của bà Lúa) khai phá khoảng năm 1975 để trồng lúa, sau khi ông Khuôi chết thì cho lại vợ chồng bà Lúa sử dụng, có trồng hoa mầu hàng năm, do đất trũng nên không thể trồng cây lâu năm". 

Do đó, có cơ sở xác định bà Lúa có quá trình sử dụng đất và có thành quả trên đất. UBND huyện Phú Quốc xác định bà Lúa không sử dụng diện tích 12.587m2 là chưa phù hợp với chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án.  

Xem thêm: Kiên Giang: Đề nghị UBND huyện Phú Quốc xử lý nghiêm các công trình trái phép tại Đảo Qúy Thế Giới

Tại bản án số 47/2017/HC-ST, HĐXX tuyên: "Hủy một phần quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 18/1/2011 của UBND huyện Phú Quốc về việc "thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa để thực hiện dự án xây dựng khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" và một phần Quyết định 2337/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện Phú Quốc về việc "điều chỉnh quyết định 861/QĐ-UBND ngày 18/1/2011 của UBND huyện Phú Quốc để thực hiện dự án xây dựng Dự án khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" về nội dung: Thu hồi diện tích đất chưa sử dụng 12.587 m2  tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đối với bà Lưu Thị Lúa.

Hủy một phần quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 21/3/2015 của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc về việc "giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Lúa" về nội dung: Không thừa nhận khiếu nại yêu cầu bồi thường diện tích 12.587 m2 đất tại phương án quy hoạch khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường do công ty Cổ phần Chín Chín Núi làm chủ đầu tư tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đối với bà Lưu Thị Lúa.

Hủy toàn bộ quyết định 3886/QĐ-CC ngày 1/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa.

Tòa kiến nghị UBND huyện Phú Quốc phải ban hành Quyết định thu hồi đất đối với diện tích 12.587 m2 của bà Lưu Thị Lúa và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Lúa nếu thu hồi phần đất này để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Khu đất của Gia đình bà Lúa trước ngày cưỡng chế 

Tiến hành cưỡng chế đất

Sau khi bản án số 47/2017 của TAND tỉnh Kiên Giang có hiệu lực pháp luật, ngày 20/11/2017, Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang ra văn bản số 13 thông báo về việc tự nguyện thi hành án hành chính gửi đến UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản án số 47/2017 ngày 29/8/2017 của TAND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch huyện Phú Quốc phải thi hành đúng nội dung bản án đã tuyên… 

Liên quan đến việc bà Lưu Thị Lúa yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi diện tích 12.587 m2 đất nói trên, Ban dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội;Văn phòng Chính phủ; Thanh tra bộ TNMT, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Lúa.

Tuy nhiên, đến nay quyền lợi của gia đình bà Lưu Thị Lúa liên quan đến phần diện tích 12.587m2 như bản án của tòa đã tuyên vẫn chưa được UBND huyện Phú Quốc thực hiện.  Trong khi bà Lúa chờ quyền lợi, thì ngày 13/8/2020, UBND huyện Phú Quốc tổ chức cưỡng chế thu hồi 10.576,2 m2 đất của gia đình và quây tôn kín xung quanh.

UBND huyện Phú Quốc trả lời truyền thông 

UBND huyện Phú Quốc cho biết: Thực hiện bản án của TAND tỉnh Kiên Giang, ngày 7/8/2018, Hội đồng tư vấn xã Dương Tơ có biên bản số 65 về xét duyệt nguồn gốc đất cho các hộ dân thuộc dự án. 

Trong đó, nội dung xét duyệt nguồn gốc đất cho bà Lưu Thị Lúa đối với phần diện tích đất 12.587 m2, cụ thể: "Vào năm 1976 - 1977 gia đình bà Lúa có khai phá trồng lúa được khoảng 3 năm thì không canh tác nữa. Đến khi quy hoạch, hiện trạng là tràm tự nhiên (tràm nước), bưng nước".

Từ kết quả xét duyệt, đối chiếu chính sách pháp luật, UBND huyện Phú Quốc thấy chưa đủ cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Lúa. Do đó UBND huyện đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh để kháng nghị theo trình tự tái thẩm và được Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn.

Như vậy, UNBD huyện Phú Quốc cho đến nay vẫn chưa thực hiện bản án số 47/2017 của TAND tỉnh Kiên Giang đã có hiệu lực pháp luật và đã cưỡng chế, thu hồi một phần đất của gia đình bà Lúa. Còn gia đình bà Lúa vẫn tiếp tục đòi bồi thường diện tích 12.578m2 theo Bản án của TAND tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm: Phú Quốc và những điểm nóng về đất đai gây nhức nhối 

Tin liên quan

[Xem thêm]