Công văn chỉ đạo cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở TP. HCM

25-01-2021, 04:02 | Góc pháp luật |

Công văn chỉ đạo cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở TP. HCM

Chỉ đạo mới về cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở tại TP.HCM


Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 139/BC-BTNMT ngày 25/12/2020 báo cáo về việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.HCM theo nội dung phản ánh của truyền thông và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên. UBND TP.HCM thực hiện theo đúng các kiến nghị này và chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn 8080/VPCP-NN ngày 25/9/2020.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND TP.HCM trong thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người mua, chủ đầu tư.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Tin liên quan

[Xem thêm]