Công thức tính diện tích mảnh đất có hình dáng phức tạp như thế nào?

23-03-2021, 14:28 | Kiến thức |

Để tính diện tích đất hình vuông hoặc hình chữ nhật thì khá dễ bằng việc lấy chiều dài nhân với chiều rộng mảnh đất, nhưng đối với những mảnh đất có hình dáng phức tạp hơn như hình tam giác, hình thang... thì việc tính diện tích đất có phần phức tạp hơn. Dưới đây là công thức tính diện tích đất nhanh và chuẩn xác nhất đối với những mảnh đất có hình dáng phức tạp.

Dụng cụ cần có để đo đạc diện tích mảnh đất

- Thước: Khi chuẩn bị đo đất, bạn cần có thước cuộn để tính diện tích chính xác nhất. Bạn có thể sử dụng 1 cây thước thẳng hoặc thước dây nếu không có thước cuộn. Thước đo cần có đơn vị tính là mét hoặc centimet, feet hay inch. Nếu sử dụng thước có đơn vị khác thì kết quả thu được sẽ không được chính xác hoàn toàn.

- Máy tính và sổ để ghi chép lại số liệu giữa các lần đo.

Công thức tính diện tích đất hình vuông và hình chữ nhật

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật, hình vuông = chiều dài x chiều rộng 

Ví dụ: Chiều dài mảnh đất là 15m, chiều rộng mảnh đất là 6m thì tổng diện tích đất = 15m x 6m = 90m2.

Công thức tính diện tích đất hình tam giác vuông

Diện tích mảnh đất hình tam giác vuông = (chiều dài x chiều rộng ) : 2

Ví dụ: Chiều dài mảnh đất là 15m , chiều rộng mảnh đất là 7m thì tổng diện tích mảnh đất =(15m x 7m ) : 2 = 52,5m2

Công thức tính diện tích đất hình thang

Công thức tính diện tích mảnh đất có hình dáng phức tạp như thế nào?

Diện tích mảnh đất hình thang thường rơi vào trường hợp đất nở hậu, hay top hậu.

Diện tích thửa đất hình thang = [(chiều dài + chiều rộng) : 2 ] x chiều cao

Ví dụ: Chiều dài mảnh đất 25m, chiều rộng mảnh đất 8m và chiều cao mảnh đất 15m thì diện tích thửa đất hình thang này là = [(25m + 8m) : 2] x 15m = 247,5m2

Tin liên quan

[Xem thêm]