Thủ tục bổ sung thêm tên vợ/chồng vào sổ đỏ

21-11-2019, 09:48 | Kiến thức |

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất (sổ đỏ) đã cấp chỉ ghi họ, tên của một mình vợ/chồng thì có được đổi sổ mới để ghi cả họ, tên vợ và chồng hay không?


Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Còn tại Khoản 4 Điều 98, Luật Đất đai năm 2013 quy định, trừ trường hợp vợ/ hoặc chồng thoải thuận chỉ ghi tên một người thì bắt buộc phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào sổ đỏ khi đó là tài sản chung của hai vợ chồng.

Thủ tục bổ sung thêm tên vợ/chồng vào sổ đỏ

Đối với trường hợp đó là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng chỉ ghi tên của một mình vợ/chồng trên sổ đỏ thì có thể yêu cầu cấp đổi sổ mới ghi đầy đủ họ, tên của cả hai vợ chồng.

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ được quy định tại Điều 76, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Còn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), hồ sơ đề nghị cấp đổi sổ đỏ gồm có các loại giấy tờ như sau:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK)

- Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ thành của chung vợ và chồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên, người làm thủ tục sẽ đến Phòng Tài nguyên & Môi trường hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nộp hồ sơ để được giải quyết.


(Theo nguoiduatin)

Tin liên quan

[Xem thêm]