Quy định về thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai

4-12-2019, 16:30 | Kiến thức |

Hỏi: Gia đình tôi đã ký văn bản thỏa thuận căn hộ tại một dự án hình thành trong tương lai, chưa có hợp đồng mua bán.


Theo văn bản thỏa thuận mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, người mua có trách nhiệm đóng 25% giá trị sản phẩm trước khi ký hợp đồng mua bán.

Tôi muốn hỏi nội dung thỏa thuận trên có hợp lý không? Vấn đề thanh toán đối với việc mua căn hộ hình thành trong tương lai được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

nguyenthanhhien304@...

Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện để mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

Hoạt động mua bán căn hộ hình thành trong tương lai cần tuân thủ theo đúng các đúng quy định về Kinh doanh hình thành trong tương lai.

Quy định về thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai
Quy định về thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được phép kinh doanh đã được quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Cụ thể:

"1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.”

Căn cứ theo quy định trên, điều kiện để căn hộ hình thành trong tương được phép bán ra thị trường là phải có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ đầy đủ về dự án; bản thiết kế thi công công trình được phê duyệt; Giấy phép xây dựng; giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ; phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng đối với tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai.

2. Thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai

Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua."

Căn cứ nội dung quy định trên, việc thực hiện thanh toán đối với nhà hình thành trong tương lai được chia thành nhiều lần, nhiều giai đoạn, trong đó không quá 30% giá trị hợp đồng trong lần thanh toán đầu tiên.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội


(Theo cafeland)

Tin liên quan

[Xem thêm]