Các công trình giao thông, khu công viên của dự án nhà ở nên để chủ đầu tư, cư dân quản lý vận hành

11-08-2020, 12:19 | Thị trường 24h |

Nhàđầutư Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cần xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà chung cư và cộng đồng dân cư tự quản lý vận hành, bảo trì các công trình đường giao thông, khu công viên của dự án.

Các công trình giao thông, khu công viên của dự án nhà ở nên để chủ đầu tư, cư dân quản lý vận hành

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).


Liên quan đến quan ngại của Sở TN&MT TP.HCM về việc “Nhà nước phải chi ngân sách, tuyển thêm nhân lực để duy tu, bảo trì, sửa chữa các hạng mục lẽ ra thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và người thụ hưởng trực tiếp là các cư dân của chung cư”.

Nhận định về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, đối với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ (hoặc các khu nhà ở biệt lập-compound), mà diện tích đất làm đường, sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà không bàn giao cho địa phương, thì các chủ sở hữu nhà tự quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì.

Còn với các dự án nhà chung cư quy mô lớn, có phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư và đường nội bộ, công viên cây xanh nhỏ, không thuộc đối tượng phải bàn giao cho địa phương, thì do các chủ sở hữu nhà chung cư quản lý vận hành.

Đối với phần diện tích đất làm đường giao thông, khu công viên, thuộc đối tượng phải bàn giao cho địa phương quản lý vận hành, thì địa phương nhận bàn giao tài sản này và quản lý theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và chi phí cho công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

“Đây chính là thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư. Thay vì Nhà nước trực tiếp bỏ tiền ngân sách để đầu tư các công trình đường giao thông, khu công viên phục vụ dân cư, thì chủ đầu tư các dự án nhà ở, nhà chung cư bỏ vốn đầu tư xây dựng các công trình này và bàn giao lại cho địa phương quản lý, vận hành, phục vụ lợi ích cộng đồng, không chỉ riêng cho cư dân của dự án. Do vậy, việc chi ngân sách nhà nước trong trường hợp này là cần thiết”, ông Châu nhận định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HoREA cũng cho biết, trong những năm qua, đã có một số chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà chung cư lớn, đã đề nghị UBND TP.HCM cho phép tự quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì các công trình đường nội bộ, công viên cây xanh trong dự án. Đây là việc làm rất tích cực, hiệu quả và cần khuyến khích thực hiện.

Qua đó, để giải quyết những vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu cho rằng, UBND TP.HCM cần khẳng định các trường hợp tiền sử dụng đất dự án nhà chung cư đã tính đúng tính đủ chi phí và doanh thu của dự án theo phương pháp thặng dư, bao gồm phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi, toàn bộ diện tích tầng hầm, kể cả phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư, thì không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND TP.HCM cũng cần chỉ đạo các quận, huyện nhận bàn giao phần diện tích đất làm đường giao thông, khu công viên của dự án nhà ở, nhà chung cư, thuộc đối tượng phải bàn giao cho địa phương quản lý vận hành, thì nhận bàn giao tài sản này và quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và chi cho công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

“Đặc biệt, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT chủ trì thảo luận với các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà chung cư để xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ đầu tư và cộng đồng dân cư tự quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì các công trình đường giao thông, khu công viên của dự án”, ông Châu kiến nghị.

Tin liên quan

[Xem thêm]