Công ty Cổ phần Hồng Đạt Long An bán trái phép 2.500 lô đất

15-09-2020, 05:05 | Thị trường 24h |

Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh Long An ra văn bản số 4747/KL-UBND công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đất khu công nghiệp (KCN) Đức Hoà 3 – Hồng Đạt tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An do Công ty cổ phần Hồng Đạt Long An làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, công ty Hồng Đạt Long An đã mắc nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể về tên, mục tiêu và quy mô dự án, khi thực hiện chỉ "đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư". Trong khi chủ trương cho phép giảm diện tích KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là "đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia".

Không chỉ vậy, Công ty Hồng Đạt Long An đã thực hiện việc chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền của dự án, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản với các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Công ty Cổ phần Hồng Đạt Long An bán trái phép 2.500 lô đất

Kết luận thanh tra toàn diện khu công nghiệp Đức Hoà 3 – Hồng Đạt


Thực hiện chưa đúng theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường về khoảng cách hành lang cây xanh an toàn tại một số vị trí tiếp giáp giữa KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt và KDC. Thực hiện chưa tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong KCN Hồng Đạt, để 03 nhà đầu tư thứ cấp xả thải có thông số vượt mức quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Về dãy hành lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt, qua kiểm tra thực tế một số vị trí có khoảng cách chỉ rộng trung bình từ 32-45m là chưa đảm bảo.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An là chủ đầu tư Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt ở huyện Đức Hòa thực hiện 2 hành vi vi phạm. Thứ nhất là Kinh doanh bất động sản không bảo đảm các điều kiện theo quy định. Thứ hai là công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản.

Tháng 7/2019, UBND tỉnh Long An đã có quyết định xử phạt công ty Hồng Đạt Long An số tiền 325.000.000 đồng vì các sai phạm của dự án nêu trên và cấm kinh doanh Bất động sản trong thời hạn 12 tháng. Tháng 8/2019, UBND tỉnh Long An đã xử phạt hành vi chính đối với Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An, tổng số tiền phạt 330 tỷ đồng vì kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định.

UBND tỉnh Long An còn có mức phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản và bắt buộc công khai đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do công ty làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Xây dựng Long An rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu dân cư trong KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt


Chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các sai phạm và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Hướng dẫn Công ty Hồng Đạt Long An bổ sung, thực hiện các thủ tục chưa hoàn thành về xây dựng và các điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho việc kinh doanh bất động sản theo quy định.

Với Sở Tài nguyên Môi Trường Long An, UBND tỉnh Long An yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, xác định giá cho thuê đất, làm cơ sở cho Công ty Hồng Đạt Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, để giao đất cho thuê đất theo quy định.

Đồng thời, công ty phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính khi có thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường để không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân trong khu vực dự án và xung quanh.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, các sở: kế hoạch - đầu tư, tài nguyên và môi trường đã chưa thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ trong công tác thẩm định hồ sơ cũng như thiếu kiểm tra, chưa hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án nên nhà đầu tư chưa thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đất đai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt  có diện tích hơn 100 ha. Đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, giao cho nhà đầu tư để đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN nhằm mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh vào địa bàn huyện Đức Hòa.

Ngày 15/10/2015, Công ty Hồng Đạt có công văn gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt thành KCN, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt tại xã Đức lập hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 18/2/2016, UBND tỉnh có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị chuyển đổi KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt thành KCN, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt. Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 7687/BKHDT-QLKKT, đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Trong đó, có nội dung "KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt giảm từ 99,4 ha xuống còn 29,4 ha như kiến nghị của UBND tỉnh Long An".

Đối với phần diện tích được điều chỉnh giảm (70ha), UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm quy hoạch, xác định quy mô, mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, nhà ở và đất đai có liên quan.

Ngày 25/11/2016, Công ty Hồng Đạt đã được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư KDC tại vị trí giảm diện tích KCN với diện tích 70ha, tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng.

Tin liên quan

[Xem thêm]