Danh sách những căn hộ Safira Khang Điền giá tốt

5-11-2020, 06:43 | Thị trường 24h |

Căn hộ Safira Khang Điền 49m2

 • Diện tích: 49m2
 • Kết cấu: 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.15 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 67m2

 • Diện tích: 67m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.44 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 67m2

 • Diện tích: 67m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.5 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 67m2

 • Diện tích: 67m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá bán: 2.5 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 67m2

 • Diện tích: 67m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Đầy đủ nội thất
 • Giá bán: 2.53 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 80m2

 • Diện tích: 80m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.54 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 66m2

 • Diện tích: 66m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.65 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 66m2

 • Diện tích: 66m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.65 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 93m2

 • Diện tích: 93m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.89 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Safira Khang Điền 90m2

 • Diện tích: 90m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 3.04 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Tin liên quan

[Xem thêm]