Long An sắp có Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 188 ha

7-07-2019, 08:08 | Thị trường 24h |

Thủ tướng vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Dự án có quy mô 188 ha được thực hiện với tổng nguồn vốn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 600 tỷ đồng, vốn huy động khác là 468 tỷ đồng. Dự án thực hiện trong 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Địa điểm thực hiện tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Về tiến độ dự án, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện từ tháng 7/2019 đến 12/2020; từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật; từ tháng 10/2021, tiến hành cho thuê lại quyền sử dụng đất.


Tin liên quan

[Xem thêm]