(CD) Quảng Trị lập báo cáo tiền khả thi sân bay theo chỉ thị của Tân Thủ tướng

6-04-2021, 20:38 | Thị trường 24h |

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký thay quyết định nêu rõ Thủ tướng đồng ý giao UBND tinh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, việc Thủ tướng đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Quảng Trị được dựa trên đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

(CD) Quảng Trị lập báo cáo tiền khả thi sân bay theo chỉ thị của Tân Thủ tướng

Cảng hàng không Quảng Trị được quy hoạch là sân bay cấp sân bay 4C, sân bay quân sự cấp II, công suất 1 triệu khách/năm

Về thời điểm đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, căn cứ định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để xác định thời điểm đầu tư sân bay Quảng Trị, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng CHK Quảng Trị theo hình thức đối tác công - tư (PPP), đồng thời giao tỉnh này làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án.

Về chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư khoảng 4.400 tỉ đồng, Bộ Giao thông vận tải cho là phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và quy mô đầu tư đối với dự án PPP như quy định của Luật đầu tư theo phương thức PPP.

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng trước mắt giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Quảng Trị. Trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và giao cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.

Tin liên quan

[Xem thêm]