Âm dòng tiền kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai vẫn rót 255 tỷ lập công ty địa ốc

12-02-2020, 15:18 | Thị trường 24h |

HĐQT Quốc Cường Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Quốc Cường Thuận An.

Phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai là 255 tỷ đồng, chiếm 51% vốn tại Quốc Cường Thuận An.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai – bà Nguyễn Thị Như Loan được cử là người đại diện phần vốn góp tại Bất động sản Quốc Cường Thuận An kể từ ngày 10/2/2020 đến khi HĐQT ban hành quyết định mới.

Âm dòng tiền kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai vẫn rót 255 tỷ lập công ty địa ốc

Ngày 6/2 vừa qua, cổ phiếu QCG đã được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo do công ty đã khắc phục nguyên nhân đưa vào diện cảnh báo.

Một năm trước, vào ngày 15/2/2019, HoSE đã đưa cổ phiếu QCG vào diện cảnh báo do vi phạm về công bố thông tin. Nguyên nhân là do QCGL đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1.h, và 1.i, Điều 9, Thông tư 155 của Bộ Tài chính.

Kết thúc năm 2019, QCG đạt 858,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn và chi phí tài chính tăng cao khiến QCG chỉ lãi ròng hơn 81 tỷ đồng giảm 20% so với 2018, LNST công ty mẹ đạt hơn 80 tỷ đồng giảm 17% so với 2018.

Kết thúc năm, QCGL tiếp tục âm dòng tiền kinh doanh 101 tỷ đồng sau 3 quý liền trước chung tình cảnh tương tự. Dòng tiền âm chủ yếu ở việc tăng hàng tồn kho. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ năm 2016, QCGL âm dòng tiền kinh doanh sau giai đoạn liên tục dương.

Được biết năm 2019, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu đạt 1.250 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc năm 2019 công ty chỉ hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu và 50% mục tiêu về lợi nhuận. Đáng chú ý, kể từ năm 2016 đến nay, QCG đã liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của công ty đạt 11.427 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 9.147 tỷ đồng, tăng 3%; tài sản dài hạn đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 6%. 


PV

Tin liên quan

[Xem thêm]